Kadra Pedagogiczna

Liczba odwiedzających: 1526

Kadra Pedagogiczna 2022/2023

 

 

Broma Anna – dyrektor szkoły, matematyka 

Baranowska Edyta – doradztwo zawodowe, historia, plastyka

Borońska Aleksandra – psycholog szkolny

Bryk Łukasz – informatyka

Deluga Ewelina – nauczyciel współorganizujący kształcenie, świetlica, wychowawca klasa IV, reedukacja

Gajewska Katarzyna - edukacja wczesnoszkolna, wychowawca klasy IB, świetlica

Galicka Natalia - nauczyciel współorganizujący kształcenie klasa II, rewalidacja, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, świetlica

Gawryś Agnieszka - edukacja wczesnoszkolna, historia, WOS, wychowawca klasa II

Kacprowicz Dorota - język polski

Karasiewicz Aleksandra – język hiszpański

Korzeniewska Wioletta - przyroda, biologia, wychowanie do życia w rodzinie

Kostrzewa Iwona – matematyka, fizyka, wychowawca klasa V

Łowicka Barbara -   biblioteka, świetlica

Madoń Anna - język polski, wychowawca klasy VIII

Niegowska Milena – nauczyciel współorganizujący kształcenie klasa III, rewalidacja

Paź Elżbieta - edukacja wczesnoszkolna, geografia, wychowawca klasy IA

Rasińska Joanna – chemia

Rosa Monika – edukacja wczesnoszkolna, logopedia, EDB, wychowawca klasa III

Rosłon Jacek - wychowanie fizyczne, gimnastyka korekcyjna, SKS, wychowawca klasa VII

Trojan Natalia - nauczyciel współorganizujący kształcenie klasa IB, rewalidacja

Wieczorek Katarzyna – Terapia SI

Wielemborek Monika – pedagog szkolny, pedagog specjalny, zajęcia korekcyjno-kompensacyjne

Wilkowska Maria – religia

Wilkowski Paweł – język angielski, wychowawca klasa VI