O szkole

Liczba odwiedzających: 1424

szkola.jfif (13 KB)
HISTORIA

Szkic historii szkoły w latach 1945 - 1970.

W kwietniu 1945 r. kierownik szkoły Władysław Pryciak przeniósł się do Zacisza k/ Warszawy, a szkołę przekazał nauczycielce Walerii Pawłowskiej. Odnośnie bazy lokalowej po roku 1945 nic się nie zmieniło. Nauka nadal odbywała się w jednej izbie własnej i jednej wynajętej, gdzie uczyło się sześć klas. Klasę siódmą młodzież kończyła w szkole w Józefowie. W kwietniu 1952 r. w wyniku pożaru we wsi Kołaków spłonął budynek szkolny. Ze względu na trudne warunki lokalowe ma terenie Kołakowa były kierownik szkoły Roman Kozłowski nie mógł wynająć pomieszczeń. Z pomocą przyszli rolnicy z Guzowatki, zabezpieczając warunki lokalowe na terenie wsi Guzowatka. Lokale wynajęto u Stanisława Baranowskiego, Feliksa Przybysza, Jana Pisarskiego, Henryka Paciorka.
W roku 1953 kierownik szkoły wspólnie z mieszkańcami Guzowatki podejmuje budowę nowej szkoły. Na terenie wsi znajdował się plac, który był własnością gminy i za zgodą urzędu plac ten wymieniono z obywatelem Janem Pisarskim na obecnie użytkowany przez szkołę. Dzięki inicjatywie kierownika szkoły Romana Kozłowskiego jak i mieszkańców Guzowatki uzyskano zgodę władz oświatowych na budowę szkoły. Budowę rozpoczęto w 1953 r. Według kosztorysu koszt budowy miał wynosić 880 tysięcy złotych. W sierpniu 1955 r. dotychczasowy kierownik Roman Kozłowski przekazał szkołę swemu następcy Marianowi Sieradzkiemu. 6. Ix. 1955 r. kierownikowi Marianowi Sieradzkiemu przekazano klucze do nowego budynku szkolnego. Dla młodzieży i pozostałych mieszkańców była to niezwykła okazja do radości. Władze oświatowe zatroszczyły się o kadrę nauczycielską, w skład której weszło 7 osób na liczbę 227 uczniów. Wydawałoby się, że Guzowatka jest już szczęśliwa, ale kierownikowi szkoły Marianowi Sieradzkiemu jak i całemu gronu nauczycielskiemu pozostało jeszcze wiele do zrobienia. Oddano szkołę do użytku, ale nie wyposażono w sprzęt i pomoce naukowe. Brak było budynku gospodarczego. Nie uruchomiono urządzeń wodno-kanalizacyjnych. Pozostało również do zrobienia ogrodzenie placu szkolnego, a oprócz tego jeden z największych minusów, brak boiska o nawierzchni nadającej się do wykorzystania . Dzięki inicjatywie kierownika wiele braków usunięto.
Od 1. IX. 1967 r. kier. Marian Sieradzki odszedł do pracy w aparacie partyjnym, a szkołę przekazano jego żonie Zofii Sieradzkiej. W roku 1969 wprowadzono nowy program ośmioletniej szkoły podstawowej. Zofia Sieradzka kierowała szkołą do 1. IX. 1970 roku.

Rok 1970/1971

Kierownikiem szkoły zostaje Stanisław Majewski. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą osoby: Teresa Majewska, Elżbieta Przybysz, Henryk Ruciński, Barbara Rucińska, Alina Garbulewska, Danuta Aronowska.
Obwód szkoły obejmuje szkoły : Kołaków, Działy Czarnowskie, Sokołówek, Teodorów, Ostrówek. Liczba uczniów wynosi 228. Grono nauczycielskie jest młode. Srednia wieku 22 lata. Rejonowy inspektor szkolny po lustracji szkoły postanowił w miarę możliwości zaopatrzyć szkołę w najpotrzebniejsze pomoce. Wyposażono szkołę w środki audiowizualne : telewizor, radio odbiornik, magnetofon, adapter. Sprawdzono dożą ilość sprzętu - mebli szkolnych.
Zmienił się wygląd niektórych izb lekcyjnych. To zmobilizowało młodzież i nauczycieli do dbania o estetyczny wygląd klas i wnętrza budynku szkolnego. Młodzież brała aktywny udział w dekorowaniu. Na oknach pojawiło się dużo kwiatów.
W tym roku szkolnym odbyło się wiele udanych imprez kulturalno-oświatowych. Szczególnie udaną imprezą była choinka noworoczna, w przygotowaniu której aktywny udział wzięła cała młodzież szkolna i Komitet Rodzicielski. Występy naszej młodzieży żywo zainteresowały publiczność, która nagrodziła je licznymi brawami. Dla najmłodszych najmilszą atrakcją było wręczenie podarunków przez ,,Mikołaja'', ufundowanych przez Komitet Rodzicielski. Po części oficjalnej do tańca przygrywał wiejski zespół pod dyrekcją Stanisława Pęcznika. Bawiono się wesoło.

Rok 1971/1972

W naszej szkole grono nauczycieli powiększyło swój skład o jedną osobę - Zuzannę Petz, specjalistkę od wychowania muzycznego. Liczba nauczycieli wzrosła, ale rok ten był szczególnie ciężki ze względu na epidemię duru brzusznego, która objęła także część grona nauczycielskiego. Mimo ciężkich warunków szkoła nie zapomniała o tradycjach upamiętniania historycznych dat.
Z okazji Dnia LWP grupa uczniów przygotowała montaż słowno - muzyczny. Dekoracja i treśc montażu wywołała wiele wspomnień, a u starszm widzom popłynęła nie jedna łza. W kolejną rocznicę wybuchu Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej - szkoła gościła aktorów z Teatru Lalek z Warszawy, którzy zaprezentowali swój program.
W tym roku szkoła objęta była wizytacją. Nowością było to, że każdy przedmiot wizytowany był przez specjalistów danych przedmiotów, którzy omawiali pracę nauczycieli sprawdzając wyniki nauczania. W klasie II i IV został przeprowadzony sprawdzian przez pracownika Kuratorium Okręgu Szkolnego. Podsumowania wizytacji dokonał dyrektor gminy - Mieczysław Wawryło, oceniając pracę szkoły pozytywnie.
Osiągnięciem naszej szkoły jest zajęcie III miejsca w konkursie czystości szkół zorganizowanego na terenie powiatu. Rok ten przyniósł wiele zmian w szkolnictwie. Powstała w gminie Zbiorcza Szkoła Gminna, której podlegają wszystkie szkoły znajdujące się na terenie gminy. Dyrektorem Zbiorczej Szkoły Gmonnej został Mieczysław Wawryło. W W ydziale Oświaty i Wychowania oraz Kultury wprowadzono również dużo zmian. Zostali zatrudnieni wizytatorzy przedmiotowi. Inspektorem głównym Wydziału Oświaty w Wołominie był mgr. Janusz Jaczewski, a rejonowym - mgr. Władysław Palisz.

Rok 1972/1973

Na własną prośbę koleżanka Alina Garbulewska - Piórkowska została przeniesiona do sąsiedniej szkoły w Józefowie. Większych zmian w szkole nie było. Żywym wspomnieniem z tego roku jest Święto Sportu, które przebiegało uroczyście. Rozgrywano różne dyscypliny sportowe. Duże zainteresowanie wzbudziła piłka ręczna. Dobre wyniki uzyskali uczniowie w lekkiej atletyce. Dla klas młodszych zorganizowano gry, zabawy, konkursy. Zwycięzców nagrodzono upominkami ufundowanymi przez Komitet Rodzicielski i Spółdzielnię Uczniowską. Na zakończenie dla całej młodzieży przygotowano pączki, herbatę i napoje chłodzące. Na uznanie zasługuje działalność organizacji ZHP, której opiekunką jest dh. Barbara Rucińska.

Rok 1973/1974

Na początku roku szkolnego Rada Pedagogiczna postanowiła pokazać osiągnięcia szkoły na terenie gminy i powiatu. Młodzież szkolna brała czynny udział w różnego rodzaju kursach, olimpiadach organizowanych na terenie gminy. I miejsce zajęto w olimpiadzie matematycznej i j, rosyjskiego.
Dużą role wychowawczą spełniała organizacja ZHP. W związku z talentem naczelnika ZHP młodzież wzięła udział w festynie sprawnościowym, zorganizowanym w Dąbrówce dla drużyn wszystkich szkół. Ogólnego przeglądu drużyn dokonała Komendantka Hufca - Anna Jaworska. Drużyna naszej szkoły wyróżniała się pod względem sprawnościowym, procentem umundurowania i programem artystycznym.
Na uwagę zasługuje zorganizowanie przez Komitet Rodzicielski choinki noworocznej. Impreza ta odbyła się 18. I. 1974 r. , w której wzięła udział cała młodzież szkolna i prawie wszyscy rodzice , którzy byli zachwyceni programem jak również dobrą organizacją. Zabawa taneczna spowodowała to, że nikt z uczestników nie czuł dość dużego mrozu na dworze. O godzine 22.00 młodzież z rodzicami opuściła mury szkoły.
W tym roku organizowano wycieczki z uczniami klas młodszych do Warszawy. Celem wycieczki było zwiedzanie ZOO, Stadionu X-lecia, pomników : Nike,Grobu Nieznanego Żołnierza, Pałacu Kultury i Nauki. Dzieci były zachwycone widokiem pięknej stolicy i wróciły zadowolone do domów.

Rok 1974/1975

Rok szkolny był rokiem ciężkiej pracy. Duży ruch służbowy nauczycieli powodował nagłe zmiany planu. W październiku kierownik szkoły Stanisław Majewski odszedł do pracy na stanowisko I sekretarza komitetu gminnego w Dąbrówce. Na jego miejsce tzn.
na stanowisko dyrektora szkoły wzięto jego żonę - Teresę Majewską.W lutym odeszła nauczycielka - Elżbieta Przybysz do wydziału Oświaty w Wołominie na stanowisko - wizytator nauczania początkowego. A więc ubyło nam dwóch osób. Wszyscy nauczyciela mają półtora etatu tzn. 39 godzin tygodniowo. W styczniu rozpoczęto wizytację naszej szkoły przez wizytatorów Wydziału Oświaty i wychowania.
Jednak mimo tych ciążących obowiązków na nauczycielach naszej szkoły, istnieją różne organizacje: drużyna harcerska, drużyna zuchowa, PCK,, LOP, Spółdzielnia uczniowska. Dzieci bardzo aktywnie biorą udział w pracach organizacji. Wszystkie uroczystości szkolne są odbyte wg planu. Raz w miesiącu są prowadzone spotkania z rodzicami w ramach pedagogizacji rodziców.
W okresie maj-czerwiec odbyto wiele wycieczek zwłaszcza z uczniami młodszych klas do Warszawy. W czerwcu 1975 r. przeprowadzono reorganizację naszego kraju. Gmina Dąbrówka została przydzielona do nowego województwa - Ostrołęka. Wydział Oświaty i Wychowania w Wołominie został zlikwidowany. Od tej pory wszystkie sprawy związane ze szkolnictwem załatwiano w Zbiorczej Szkole Gminnej w Dąbrówce. Dyrektorem tej szkoły jest Mieczysław Wawryło, zaś zastępcą Mieczysław Przyborowski. Kuratorium Oświaty mieści się w Ostrołęce.

Rok 1975/ 1976

Rok szkolny 1975/76 rozpoczęliśmy 21 sierpnia w następującym składzie : Majewska Teresa - dyrektor, Rucińska Barbara, Ruciński Henryk, Elżbieta przybysz, Krystyna Pachulska, Zuzanna Petz, Alicja Dybowska- nauczycielka ucząca w klasie przedszkolnej.
Brakuje nam dwoje nauczycieli. Wszyscy nauczyciele pracują tak jak w ubiegłym roku na półtora etatu.
Dnia 15 września zgodnie z ceremoniałem szklonym odbyła się przysięga uczniów kl. I. W spotkaniu udział wzięli wszyscy nauczyciele i rodzice uczniów kl. I. Następnie uczniowie przygotowali krótką część artystyczną.
12 października odbyła się akademia z Okazji Święta Ludowego Wojska Polskiego. Uczniowie przygotowali wiele wierszy i piosenek żołnierskich.
14 października - miła niespodzianka dla nas, nauczycieli z okazji Dnia Nauczyciela. Spotkanie to przygotowali harcerze naszej szkoły. Wręczyli bukiety kwiatów oraz upominki.
Przedstawicielka rodziców - Pani Helena Pisarska z Guzowatki w imieniu wszystkich rodziców złożyła na ręce dyrektora szkoły - Teresy Majewskiej najserdeczniejsze życzenia i podziękowania za trudną pracę.
Dnia 7 listopada - uroczysta akademia z okazji 58 rocznicy Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej.
4 grudnia - akademia z okazji Dnia Górnika - występy przygotowali uczniowie klas I, II, III, IV. Wiele piosenek i wierszyków o górnikach podobało się widzom. Uczniowie w strojach górników naśladowali ich pracę.
17 stycznia 1976 r. - powitanie Nowego Roku przy choince. Uczniowie klas starszych pięknie udekorowali salę gimnastyczną, a później zabawa taneczna dla młodzieży szkolnej.
1 maja - akademia 1-majowa odbyła się 31 kwietnia. Uczniowie przygotowali piękny program, wiele wierszy i pieśni 1-majowych. W salo odświętnie przybranej ładnie prezentowali się młodzi aktorzy naszej szkoły.
1 czerwca - Dzień Dziecka połączony z Dniem Sportu Szkolnego. Frekwencja 100%. Uczniowie przeprowadzili rozgrywki sportowe : piłka ręczna, piłka nożna, piłka siatkowa. Zawodnicy z lekkiej atletyki, wyścigi. Młodsi uczniowie - różne konkursy. Na zakończenie wręczono drobne upominki uczniom, którzy zdobyli I miejsca w zawodach i zaproszono na kompot i pączki.5 czerwca - uroczyste zakończenie r.szk.1975/76.

Rok 1976/1977

Rok szkolny rozpoczęliśmy 23 sierpnia, a uroczystość odbyła się 1 września. Skład Rady Pedagogicznej bez zmian, a więc wszyscy nauczyciele pracują w wymiarze 39 godzin tygodniowo. Do pracy powołane zostały wszystkie organizacje.
Dnia 1 września - inauguracja roku szkolnego z udziałem p. Jadwigi Lewandowskiej - sekretarz biura Urzędu Gminy. W dniu tym bardzo uroczyście przyjęto uczniów klasy pierwszej i wręczono im drobne upominki ufundowane przez Komitet Rodzicielski.
Również w tym dniu nie zapomniano o rocznicy wybuchu II wojny światowej. Uczniowie bardzo zaciekawieni słuchali krótkiego wystąpienia p. dyrektor na temat wybuchu wojny. Uroczystość zakończono odśpiewaniem Hymnu Państwowego.12 października - Dzień Ludowego Wojska Polskiego, a w związku z tym uroczysta akademia. Bardzo dużo pieśni wojskowych przygotowali uczniowie klas starszych. Uczniowie młodzi również popisali się swoimi występami.
14 października - Dzień Nauczyciela. Z okazji Święta Nauczyciela przygotowano wiele niespodzianek. Uczniowie przygotowali koncert życzeń dla każdego nauczyciela oraz bardzo dużo kwiatów. Nauczyciele byli bardzo wzruszeni.
6 listopada - 59 rocznica wybuch Wielkiej Socjalistycznej Rewolucji Październikowej. W związku z tą uroczystością przygotowano wiele pieśni i wierszy rewolucyjnych. Akademia ta połączona była z zebraniem rodziców, toteż było bardzo dużo widzów.

Rok 1978 - 82

Okras lat 1978 - 82 obfitował w wiele wydarzeń organizacyjnych i wydarzeń dających przeżycia artystyczno-emocjonalne. Tradycją naszej szkoły stały się występy młodzieży na choince szkolnej, a w nich przygotowane spektakle bajkowe. Były to imprezy otwarte. Młodzież i starsi chętnie przenosili się w świat ,, Śpiącej Królewny'' , ,,Zbrojnych rycerzy'' czy ,,Świat dziwów'' , ,,Kota w butach''. Długo przed choinka młodzież przygotowywała własnoręcznie stroje i dekoracje. Wystawienie sztuki dawały ogromne przeżycia młodzieży jako wykonawcom, a rodzice nie rzadko, chętnie widzieli swoje pociechy w roli ,,szlachetnego rycerza '' niż codziennego ,,urwipałcia''.
Żeby nie stracić nic z uroczystego nastroju po zabawie dla młodzieży organizowano bale karnawałowe dla dorosłych. Nie tylko choinka była łącznikiem szkoły ze środowiskiem, ale i inne imprezy związane a ważniejszymi datami.
Dzień Wojska Polskiego to chwila wspomnień i lekcja patriotyzmu ujęta w montażu słowno - muzycznym wystawiony również w Szkole Zbiorczej w Dąbrówce. Młodzież chętnie popisywała się znajomością lektury radzieckiej, wystawiając ,,Eugeniusza Oniegina'' - Puszkina. Po ciężkiej i emocjonującej pracy z młodzieżą nauczyciele wypoczywali na ZNP wycieczkach. Nie tylko praca pozalekcyjna i imprezy rozrywkowe dawały satysfakcję, ale efekty codziennej pracy i udział uczniów w olimpiadach przedmiotowych i rozgrywkach sportowych. Największe osiągnięcia mieli uczniowie prowadzeni przez p. Rucińską dochodząc w olimpiadach rosyjskiego do szczebla wojewódzkiego. Mimo ogromnego zaangażowania w pracy nauczyciele znajdowali czas na dokształcanie. Na studia magisterskie uczęszczały kol. Elżbieta Desperat i Cecylia Nowak. Pozostali rozszerzali wiedzę na konferencjach, kutrach przedmiotowo-metodycznych i innych szkoleniach.
W roku szkolnym 80 -81 przy naszej szkole zostało otwarte przedszkole 5- godzinne z jednym posiłkiem (obiadem).W związku z tym przyjęto do pracy na etat kucharki i pół etatu p. Janinę Nowak , a na etat sprzątaczki p. Kazimierę Wysocką. Funkcję dyrektora szkoły przejęła pani Barbara Nowak po odejściu T. Majewskiej.
Oprócz zaskoczenia i przygnębienia ogłoszony z dniem 13 grudnia 1981 roku stan wojenny zdezorganizował pracę dydaktyczno-wychowawczą.
Aby wyjaśnić sytuację w kraju młodzież spotykała się z przedstawicielami Wojskowej Grupy Operacyjnej. Koniec roku szkolnego 1982-83 był smutnym przeżyciem dla wszystkich uczniów i pracowników , ponieważ w związku ze zmianami życiowymi kol. Desperat i Rucińska zmieniły teren pracy. Szkoła stała przed problemem braku kadrowych, które mieliśmy nadzieję rozwiązać w przyszłym roku szkolnym. Trochę nadziei na lepsza przyszłość wprowadziło rozpoczęcie prac remontowo-budowlanych , a w tym centralnego ogrzewania. Wakacje upłynęły pod znakiem prac i wypoczynku dzieci na obozach i koloniach letnich.

Rok 1983 - 85

,,Witaj Szkoło na wesoło '' - takim hasłem powitaliśmy następne lata pracy dydaktyczno - wychowawczej w naszej szkole. Rozpoczęliśmy działalność organizacyjno - artystyczną. Nasi uczniowie przez uczestnictwo w tradycyjnych choinkach lub imprezach otwartych mogli ukazać swoje talenty aktorskie. Młodzież wykazała również swoje talenty plastyczne w czasie dekorowania sali gimnastycznej na ,,Bal przebierańców''. Otóż ta sala kryjąca w sobie codzienne ,, wypociny '' uczniów na kulturze fizycznej przerodziła się w fantastyczną planetę . Były tu miny ,,roboty'', latające talerze , a nawet ,, satelitarny - kosmiczny pająk''. Dzieci bawiły się świetnie, szczególnie te maluchy poprzebierane w piękne ,, królewny'', ,, rycerzy szlachetnych '' i oczywiście szeryfów z Bolka i Lolka . Tak też choinka minęła w miłej atmosferze przy akompaniamencie muzyki ,,dysco''. W tych latach w szkole powstała, zaczęła intensywnie działać drużyna harcerska. Od roku 1982 zostaliśmy jako ZHP w Gminie Dąbrówce przyłączeni do Hufca Tłuszcz. W naszej szkole powstała 1DH ,,Knieja'' i 1DZ ,,Leśne Skrzaty''. Harcerze zaczęli intensywną pracę. W szybkim tempie zorganizowali sobie harcówkę - co prawda małą, ale to już coś…… Harcerze zajęli się działalnością społeczną na terenie szkoły. Organizowali gry i zabawy dla dzieci młodszych ; akcję ,, kanapka'' w okresie zimy, następnie pomagali w odnowieniu sprzętu przedszkolnego. Brali udział w akcjach zarobkowych, pieniądze z tych akcji przeznaczono na cele drużyn (kupno plecaków). Poza tym, a chyba co było najprzyjemniejsze harcerze uczestniczyli w imprezach tzn. rajdach, biwakach organizowanych przez Hufiec lub Chorągiew Ostrołęcką. Tak też powyższe zdjęcia są wspomnieniem przeżyć i emocji związanych z uczestnictwem w rajdach - ,, Szlakami Braci Kurpiowskich '' - zorganizowanego przez ZHP - Chorągiew Ostrołęcką. Harcerze czynnie uczestniczyli w biwakach .

Rok szkolny 1985/86

W dniach 17. 10. 1985 r. - 21. 10 1985 r. trwała akcja ,,Tydzień bez spóźnień'', w której zwyciężyli uczniowie kl. III. Samorząd przeprowadził zbiórkę pieniężną dla ludzi głodujących krajów : Azji, Afryki, Ameryki Południowej oraz zbiórkę surowców wtórnych, z której uzyskano 4.560 zł. i przeznaczono na Gminny Komitet Pomocy Szkole.
W tym okresie uczniowie aktywnie działali w akcji ,,Opieka nad ludźmi specjalnej troski'' , pomagali w porządkowaniu mieszkań i robieniu zakupów.
Dużym zainteresowaniem było spotkanie z Komitetem Antyalkoholowym terenu Gminy Dąbrówka z młodzieżą kl. VI, VII, VIII w dniu 8 maja 1985 r. , na którym przedstawiono skutki picia alkoholu. W ramach prac Ligi Ochrony Przyrody uczniowie walczyli z kłusownictwem zbierając wnyki i siodła zastawiane na zwierzynę w lesie i na polach.
Uczniowie objęli opiekę nad ogródkiem szklonym , siali kwiaty i sadzili drzewka. Wszyscy uczniowie naszej szkoły objęci byli akcją oszczędzania w ramach SKO, nad którym opiekę sprawowała kol. Z. Petz. W sumie oszczędności wyniosły na kwotę 20.632 zł. W tym największą sumę zaoszczędziła kl. VI - 6.977 zł. Patronat nad SKO objął Bank Spółdzielczy w Radzyminie.
Ważnym elementem w rozwoju naszej szkoły była likwidacja ogrzewania piecowego. Tym sposobem poprawiły się warunki pracy dzieci i nauczycieli.

Rok 1986/87


Rok szkolny 1986/87 rozpoczęliśmy 1 września w następującym składzie: Nowak Barbara - dyrektor, Frączek Grażyna, Polkowska A. , Leszczyński Jacek, Osiecka Małgorzata, Wykowska Justyna, Wardak Grażyna, Petz Zuzanna, Pachulska Krystyna, Dybowska Alicja - nauczycielka kl. Przedszkolnej. W bieżącym roku szkolnym realizowany był program wychowania zdrowotnego. Przeprowadzone były prelekcje z udziałem lekarza J. Pałdyny i pielęgniarki z Ośrodka Zdrowia w Kuligowie. Uczestnicy kursu szkoleniowego nabyli wiele umiejętności praktycznych w zakresie udzielania pomocy lekarskiej. Na koniec kursu uczestnicy otrzymali nagrody rzeczowe.
W okresie zimy przeprowadzona była akcja ,,Szklanka gorącego mleka'' , w której korzystali wszyscy uczniowie. Dużą pomoc w usprawnieniu akcji wykazali członkowie Samorządu Uczniowskiego, roznosząc mleko i czuwając nad ogólnym porządkiem.
Uczniowie w ciągu roku brali udział w różnych konkursach plastycznych : ,,Rok Pokoju'' , ,,Alkohol to twój wróg'' oraz w rozgrywkach sportowych na szczeblu gminnym. Harcerze jako reprezentacja naszej szkoły wzięli udział w uroczystości nadania imienia C.. K.. Norwida Szkole Podstawowej w Dąbrówce.
Ważnym wydarzeniem w naszej szkole był przeprowadzony remont dachu. Zniszczona czerwoną dachówkę zastąpił eternit.

Rok szkolny 1987/88

Z nowym rokiem szkolnym po odejściu kolegi J. Leszczyńskiego przystąpił do pracy po odbyciu służby wojskowej kol. J. Rosłon. W trakcie roku szkolnego odeszła na urlop macierzyński kol. J. Wykowska. Pozostały skład nauczycieli bez zmian.
W miesiącu październiku odbyły się gminne obchody Dnia Edukacji Narodowej, w których uczestniczyli nasi uczniowie, przedstawiając program artystyczny na wysokim poziomie. Na podkreślenie zasługuje wkład kol. T. Piórko w przygotowanie muzycznej strony w akademiach i uroczystościach szkolnych. Imprezy szkolne w tym roku w odróżnieniu od lat poprzednich miały bogatą oprawę muzyczną.
W miesiącu czerwcu zorganizowano wiele wycieczek do Warszawy ( ZOO, Stare Miast, Pałac Kultury, Grób Nieznanego Żołnierza ) dla uczniów klas młodszych oraz wycieczkę do Wołomina ( Huta Szkła ) dla uczniów klas starszych.

Rok szkolny 1988/89

Skład kadry pedagogicznej przedstawia się następująco :Barbara Nowak - dyrektor szkoły, Alicja Kado, Teresa Cieślik,, Krystyna Pachulska, Grażyna Frączek, Alina Piórkowska, Zuzanna Petz, Małgorzata Osiecka, Jacek Rosłon, Grażyna Wardak.
Na uwagę zasługują obchody 70 - tej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę. W roku bieżącym podjęto próby ustanowienia zbiorów przepisów stanowiących o życiu szkoły, opracowując regulaminy pracy Komitetu Rodzicielskiego, Samorządu Uczniowskiego, Rady Pedagogicznej w skład statutu szkoły.
W grudniu 1988 r. młodzież naszej szkoły włączyła się w akcję pomocy ofiarom trzęsienia ziemi w Armenii - zebrano łącznie 29.550 zł. Duży wkład w przygotowanie do uczestnictwa w kulturze i poznaniu zabytków i miejsc pamięci narodowej miały wycieczki do Warszawy, Sochaczewa, i Żelaznej Woli.
Podczas wakacji 20 uczniów naszej szkoły wzięło udział u kolonii wycieczkowej zorganizowanej przez Wojewódzki Zarząd TPD w Ostrołęce. Grupa harcerzy wyjechała na obozy zorganizowane przez Komendę Hufca w Tłuszczu. Kilku harcerzy prowadziło zastępy NAL na naszym terenie.

Rok szkolny 1989/90

W bieżącym roku szkolnym do grona pedagogicznego dołączyły dwie nowe koleżanki tuż po ukończeniu Studium Nauczycielskiego w Radzyminie. Są to Elżbieta Baranowska i Marzena Średnicka
Baza materialna szkoły nadal nie jest najlepsza, sprzęt i meble szkolne w większości są do wymiany, brakuje szaf na pomoce naukowe i opału. Podczas wakacji pomalowano korytarze i kilka klas lekcyjnych przy dużej pomocy rodziców.
Od 1990 r. w dniu 22 kwietnia zaczęto obchodzić Dzień Ziemi Matki, aby uczulić młodzież i całe społeczeństwo na stan naturalnego środowiska. W ramach tych obchodów zorganizowana była wycieczka do Ogrodu Botanicznego i Łazienek w Warszawie. Całość obchodów stanowił duży wkład w rozwój wiedzy ekologicznej naszych uczniów.
Wyjątkową okazją była wycieczka do Krakowa, a duże walory wychowawcze miała wycieczka do Palmiry.
W zakresie sportu braliśmy udział na szczeblu gminnym w rozgrywkach: piłki ręcznej, nożnej i tenisa stołowego oraz w Lidze Przełajowej w Tłuszczu.

Rok szkolny 1990/91

Do szkoły powróciła lekcja religii, którą będzie prowadził ksiądz Józef Rutkowski. Z uwagi na powagę wydarzenia zwrócił się do członków Rady Pedagogicznej z prośbą o wzajemną wyrozumiałość , tolerancję i życzliwość o wspólne dobro jakim jest godność ucznia i godność nauczyciela.
Zgodnie z ustaleniami Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Obrony Narodowej z dnia 14. XII. 1989 r. zaniechano nauczania przysposobienia obronnego, obrony cywilnej w szkołach podstawowych jako samodzielnego przedmiotu. Od stycznia 1991 r. powołano w Wyszkowie Delegaturę Kuratorium Oświaty i Wychowania w Ostrołęce , która objęła swoim nadzorem również naszą szkołę. Dyrektorem rejonu Wyszków jest Jan Rusak.
Od drugiego semestru 1990/91 r. szkolnego odeszła z pracy kol. Marzena Średnicka. Od1 stycznia 1991 r. w miejsce przedszkola przy naszej szkole powołano oddział przedszkolny.
W bieżącym roku szkolnym dokonano generalnego remontu budynku szkolnego : uruchomiono kanalizację, urządzono łazienkę dla oddziału przedszkolnego odnowiono korytarz na parterze, w szatni wymieniono podłogę na lastriko, oddano do użytku szczelne szambo, z którego zatopieniem były spore kłopoty.
Wielką atrakcją dla uczniów i lepszym poznaniem kraju były wycieczki do Zakopanego, Kazimierza, Trójmiasta.

Rok szkolny 1991/92

W roku szkolnym, 1991/92 kadra pedagogiczna pracowała w następującym składzie : Barbara Nowak - dyrektor szkoły, E. Baranowska, G. Frączek, A. Kado, K. Pachulska, Z. Petz, A. Piórkowska, M. Osiecka, J. Rosłon, pokonując trudności związane z nieobecnością dwóch nauczycielek : kol. G. Wardak (dłuższe zwolnienie lekarskie ) i kol. J. Wykowskiej (urlop wychowawczy). Religii uczył ks. J. Rutkowski.
Nauczaniem i wychowywaniem objętych było 174 uczniów (łącznie z oddziałem przedszkolnym ). Od 1 września obowiązują oszczędności w oświacie. Zmniejszono wymiar zajęć dydaktycznych w każdej kl. o 4 godziny tygodniowo, zawiesza się działalność SKS. W związku z tym programy nauczania ograniczone są do minimum programowego.
W tym roku wchodzi w życie nowy system oceniania, polegający na rozszerzeniu skali ocen, wprowadzono ocenę celującą i mierną. W posiedzeniach Rady Pedagogicznej uczestniczą przedstawiciele SU 9 w części oc. Z zachowania ).
Władze zapowiadają reformę oświaty i szkolnictwa, nad którą w środowiskach nauczycielskich i rodziców trwają dyskusje. Z aktem prawnym regulującym stan oświaty w naszym kraju jest ustawa z dn. 7. IX. 1991 r. o systemie oświaty obowiązują następujące zagadnienia ;
1. Przepisy ogólne o systemie oświaty.
2. Wych. przedszkolne i obowiązek przedszkolny.
3. Zarządzanie szkołą i placówkami publicznymi.
4. społeczne organy w systemie oświaty.
5. Organizacja kształcenia.
6. Finansowanie.

Nasza szkoła wypracowała sobie pewnego rodzaju zwyczaje i tradycje, które na stałe wpisały się (i nadal wpisują) w codzienne życie szkolne. Tradycyjne święta i uroczystości przeprowadza się wg. Szkolnego kalendarza.
Od 1 marca 1992 r. w ramach zajęć pozalekcyjnych, finansowanych przez rodziców, prowadzone były przez nauczyciela SP w Józefowie - kol. L. Kossakowskiego w 3 grupach wiekowych lekcje języka angielskiego. O poprawę warunków nauki zabiegają rodzice uczniów naszej szkoły. Swoją pomoc wykazali , kupując z własnych funduszy 14 ton opału. Wraz z pracownikami szkoły pomalowali pokój nauczycielski i kancelarię .
Zorganizowali wspólnie z nauczycielami akcję ,,zbierajmy butelki'', w wyniku której na Dzień Dziecka zakupiono kolorowy telewizor.
Rok szkolny 1991/92 obfitował w wycieczki : trasą - Malbork, Frombork, Golańsk ; szlakiem - J. Kochanowskiego ( Czarnolas, Zwolin, Radom ) ; Warszawa - Lotnisko, Ogród Botaniczny ; Wyszków - Rewia taneczna ,, Sylaba '' , ponadto wycieczki rowerowe ( Kuligów nad Bugiem ).

Rok szkolny 1992/93

Mimo obowiązujących ,,minimum programowych '' nauczyciele nie ograniczają się do ich realizacji. Mieli na uwadze zdolności oraz możliwości każdego ucznia. Pragnęli wyposażyć ich w należytą wiedzę i czynniki, aby szkoła dla każdego ucznia była miejscem przyjaznym.
25 września przeszedł do historii szkoły jako Święto Pieczonego Ziemniaka. Oto jak mówili uczniowie : ,, Pieczone ziemniaki bardzo nam smakowały , a harcerskie piosenki umilały nam czas. Te radosna chwile pozostaną na długo w pamięci ''. Dla podtrzymania tradycji ludowych zorganizowano popołudnie wróżb i zabaw - popołudnie zwane Andrzejkami.
Członkowie SK PCK uczestniczyli w XVIII Loterii Fautowej PCK 1992 r. , kupując około 50 losów , a zgromadzone fundusze - część odprowadzili do Zarządu Rejonowego, a pozostałą kwotę wykorzystali na działalność organizacji szkolnej.
Ogromną przyjemność sprawiło naszym uczniom włączenie się do wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Zebrano kwotę - 2.589 200 zł. i przekazano na ręce samego organizatora akcji - Jerzego Owsiaka.
21 marca 1993 r. ,, Topienie Marzanny ''. Harcerze naszej szkoły brali udział w uroczystościach powitania wiosny 1993 organizowanych przez Hufiec Harcerstwa w Wołominie. Wykonali słomianą kukłę i przekazali do Muzeum Ziemi Tłuszczowskiej.
W miesiącu kwietniu odbyły się spotkania ze szkolną pielęgniarką z Ośrodka Zdrowia w Kuligowie. Uczniowie zapoznali się z niebezpieczeństwem choroby, jaką jest AIDS. Cykl spotkań zakończony został konkursem z nagrodami.
W miesiącu maju i czerwcu uczniowie kl. VII i VIII pracowali przy nowo powstającym Ośrodku Zdrowia w Kuligowie, wykonując wiele prac przy porządkowaniu wewnątrz i wokół budynku.

Rok szkolny 1993/94

Nowy rok rozpoczął się bardzo pracowicie, przygotowania do zapowiadanej reformy oświaty wymagają od nauczycieli analizy wszelkich publikacji dotyczących nowatorstwa pedagogicznego, uczestnictwa w kursach szkoleniowych przygotowujących do zmian w procesie nauczania. W lutym 1994 r. przeprowadzony został pomiar dydaktyczny : obejmował język polski w kl. II, matematykę w kl. III, geografię w kl. V, historię w kl. VI, chemię w kl. VIII. Wyniki pomiaru były wskazówką do dalszej pracy szkolnej.
Pan J Rosłon zorganizował zajęcia na basenie pływackim w Wołominie ; karty wstępu opłacone były przez Urząd Gminy w Dąbrówce, koszty przejazdu pokrywali rodzice.
Nowością w minionym roku było realizowanie programu wychowania obejmującego wiedzę o życiu seksualnym człowieka. Odnosiliśmy wiele sukcesów w konkursach : z języka polskiego na szczeblu wojewódzkim ( dwie uczennice - A. Majda, A. Czerwińska ; z geografii - M. Rasiński ; plastycznym organizowanym przez M. O. K. w Radzyminie Pt. ,,Maskotka Wielkanocna'' - uczennica kl. VII - M. Wilkowska zdobyła IV miejsce. Kilku uczniów zostało wyróżnionych. Byliśmy na kilku wycieczkach : w Kazimierzu, w Warszawie ( zwiedzaliśmy Zamek Królewski ), kl. I - III obejrzały program muzyczny ,,Pali się '' w Ośrodku kultury w Wyszkowie.

Rok szkolny 1994/95

Rada Pedagogiczna w niezmiennym składzie. 100 uczniów korzysta z obiadów szkolnych ( zupa na przemian z drugim daniem ). 40 uczniów z rodzin o niskich dochodach finansowych objętych jest bezpłatnym dożywianiem, które finansuje Opieka Społeczna w Dąbrówce. Pozostali uczniowie maja zapewnieni gorący napój do śniadań przyniesionych z domów.
Uczniowie naszej szkoły brali udział w różnych kursach przedmiotowych, a uczeń Marek Rasiński został laureatem eliminacji wojewódzkich konkursu plastycznego. Również ten sam uczeń otrzymał II nagrodę na szczeblu wojewódzkim w konkursie o tematyce AIDS. W konkursie na ozdoby choinkowe organizowanym przez Ośrodek Kultury w Radzyminie 8 uczniów naszej szkoły otrzymało nagrody. Wielką atrakcją i zabawą był ,, kulig'' w dniu 19 stycznia 1995 r. zorganizowany przez panią A. Piórkowską i ucz. kl. VIII. Żeby było weselej dołączyli do nas uczniowie z kl. VII a panią M. osiecką.
Na uwagę zasługuje wycieczka, której trasa obejmowała miejsca historyczne i zabytki sztuki ludowej : Nidzica - Grunwald - Olsztynek. W prawdziwym teatrze obejrzeliśmy sztuki ,, Szatan z VII klasy'' , ,, Mały Książe ''.
W trosce o sprawność fizyczną naszych uczniów organizowane były wyjazdy na basen do Wołomina ( raz w tygodniu ). Braliśmy udział w Wojewódzkich Igrzyskach sportowych i na 45 szkół zajęliśmy XXII miejsce.
W czerwcu kl. III, V, VI, byli na dwutygodniowym biwaku nad Bugiem w Kuligowie. Czas spędzony z wychowawcami i przedstawicielami rodziców upłynął szybko i przyjemnie, czuliśmy się już prawie jak na wakacjach.

Rok szkolny 1995/96

Skład kadry pedagogicznej przedstawia się następująco :Barbara Nowak - dyrektor, Zuzanna Petz, Grażyn Frączek, Elżbieta Baranowska, Krystyna Pachulska, Małgorzata Osiecka, Alina Piórkowska, Grażyna Wardak, Jacek Rosłon, Maria Wilkowska, Alicja Kado. W związku z systematycznie prowadzoną akcją ,,Śniadanie dla wszystkich uczniów'' zakupiono termos, w którym codziennie przygotowywany jest ciepły napój.
W konkursie plastycznym o tematyce Bożonarodzeniowej zorganizowanym przez Ośrodek Kultury w Radzyminie dwoje uczniów naszej szkoły otrzymało nagrody : Teresa Kado - kl. VIII, Paweł Gołaszewski - kl. IV.
W nagrodę za systematyczną dbałość o stan środowiska naturalnego i stałe porządkowanie poboczy szosy na trasie Guzowatka - Ostrówek oraz pobliskiego lasu Wójt Urzędu Gminy w Dąbrówce dofinansował wycieczkę do Kazimierza. Miło i pożytecznie spędziliśmy czas na 3-dniowej wycieczce Kraków - Zakopane.

Rok szkolny 1996/97

Oprócz codziennej nauki i drobnych przyjemności odrobina smutku i ciut więcej radości. Te zmienne nastroje związane SA z kilkoma wydarzeniami. Jednym z nich było przejście kol. Grażyny Wardak do pracy w Szkole Podstawowej w Słupnie, ale co by nam nie było smutno z sąsiednie szkoły w Józefowie przybyła do nas kol. Justyna Wardak - on proszę co za zbieżność nazwisk. Podjęła zmagania z językiem angielskim, bowiem w tym roku szkolnym został on wprowadzony jako obowiązkowy przedmiot w kl . V . Inni uczniowie nie musza im zazdrościć , ponieważ jęz. Angielski został wprowadzony dla chętnych z kl. VI - VIII w ramach zajęć pozalekcyjnych w wymiarze 2 godziny tygodniowo. Również w ramach zajęć nadobowiązkowych od 1 X do końca XII b. r. prowadzone będą pod kierunkiem kol. Jacka Rosłona zajęcia usprawniająco - rekreacyjno - sportowe w wymiarze 48 godzin. To dla ciała, a dla ducha kol. M. Osiecka prowadzić będzie zajęcia plastyczno - artystyczne w soboty w godzinach przed popołudniowych w wymiarze 19 godzin. Zajęcia pozalekcyjny wprowadzone zostały z myślą o młodzieży podatnej na negatywne wpływy środowiska, telewizji, prasy i radia. To jeden ze środków przeciwdziałania patologiom odciskającym piętno również na młodzieży naszej szkoły. Temu trudnemu zadaniu służyć mają również zajęcia sportowo - rekreacyjno - rozrywkowe w okresie ferii zimowych odbywające się pod opieką naszych nauczycieli i cieszące się dużym zainteresowaniem. Poza tym wychowawcy klas i nauczyciele przedmiotów organizują różne ciekawe akcje i imprezy, w których młodzież wykazać się może zdolnościami, pomysłowością i wrażliwością. Może też pogłębiać wiedzę i umiejętności z różnych dziedzin. Między innymi Wychowawcy kl. III kol. Zuzanna Petz kontynuuje zainicjowaną w ubiegłym roku szkolnym akcję ,, Co rok drzewko ''. uczniowie pod czujnym okiem wychowawczyni pielęgnują posadzone w klasie sadzonki drzew i krzewów owocowych i ozdobnych. Wiosną każdy uczeń posadzi swoją roślinę we własnym ogródku. Punktem honoru kol. Z. Petz było też zwiększenie zainteresowania uczniów książką. Praca odniosła skutek, ponieważ w konkursie czytelniczym kl. II zajęła I miejsce.
Ciekawym wydarzeniem tego roku był przeprowadzony w III klasie w październiku przez kol Grażynę Frączek konkurs pt. Baśnie Andersena ''. Dzieci bawiły się doskonale wykonując i dobierając ilustracje do baśni oraz opowiadając ich fragmenty.
Uczniowie kl. IV - VIII z wychowawcami - kol. Aliną Piórkowską i kol. Małgorzatą Osiecką-Chmielewską wybrali się w pewien listopadowy dzień na wycieczkę do Warszawy. Obejrzeli sztukę teatralną pt. Przygody Tomka Seweryna'', zwiedzili Port Lotniczy Okęcie, Muzeum Archeologiczne i udowodnili, że doskonale bawić się można nawet w listopadowy dzień.
Środek zimy, a tu - ,,Sia, la, la, la - zabawa trwa'', jak głoszą słowa piosenki. Koleżanki A. Kado, E. Baranowska, G. Frączek i Z. Petz zebrały swoją ,,trzódkę'' z kl. ,,O'', I, II, III i powiozły na koncert zespołu ,,Sylaba'' do Wyszkowa. Dzieci miały przednią zabawę śpiewając ulubione piosenki razem z zespołem.
Inną ciekawą imprezą była wycieczka przyrodnicza do Białowieży i Hajnówki, w której uczestniczyli uczniowie kl. III - VIII. Na pewno wrażenia i przeżycia związane ze zwiedzaniem muzeum, rezerwatem zwierząt i roślin oraz cerkwią prawosławną pozostaną długo w pamięci. We wrześniu na 3 tygodnie zostały zawieszone zajęcia z religii z powodu trwającego urlopu macierzyńskiego kol. Marii Wilkowskiej. Koleżanka cieszy się szczęśliwymi narodzinami syna - Michała, a my serdecznie Jej gratulujemy i zoczymy aby rósł zdrowy, dobry i mądry !. Od 1 stycznia 1996 r. organem prowadzącym dla naszej szkoły stała się Gmina Dąbrówka. Nadzór pedagogiczny sprawuje nadal Kuratorium Oświaty w Ostrołęce - delegatura w Wyszkowie.

Rok szkolny 1997/98

Uroczyste rozpoczęcie nastąpiło 1 września o godzinie 9.oo. Kolejny rok i kolejne zmiany.Koleżanka Małgorzata Osiecka - Chmielewska przeszła do pracy w pobliskim Radzyminie, natomiast nasze grono zasiliła ko0l Barbara Łowicka przejmując obowiązki kol. Małgosi. Z tym rokiem szczególną troską zostały objęte dzieci wywodzące się z rodzin patologicznych. Najczęściej rodziny te dotknięte są problemem alkoholowym. Troska dotyczy nie tylko gorących posiłków, ponieważ w zasadzie wszystkie potrzebujące dzieci korzystają z gorącego posiłku w szkole. Koszt posiłków pokrywają rodzice, a w koniecznych przypadkach pokrywany jest z funduszu opieki społecznej. Chodzi też o to, aby pomóc tym dzieciom w tworzeniu dobrych warunków do nauki.
W naszej szkole nie ma świetlicy, w związku z tym chętni uczniowie mogą korzystać z miejsca w bibliotece i opieki kol. Pachulskiej Krystyny, a wychowankowie kol. Zuzanny Petz korzystają z pomocy w zadaniach domowych swojej wychowawczyni w klaso - pracowni kl. III . ,,Odrabianki'' odbywają się po zajęciach obowiązkowych. Los innych dzieci bliski jest również naszym uczniom. Samorząd Szkolny działający pod opieką kol. Jacka Rosłona współpracuje z fundacją ,, Wszystko dla dzieci ''. Na rzecz podopiecznych fundacji mali ,, samorządowcy '' wykupili i rozprowadzili pocztówki okolicznościowe i na konto fundacji doprowadzone zostały pieniądze w kwocie 101.15 zł. Cała młodzież zbiera też grosiki na pomoc dla potrzebujących dzieci - pacjentów Centrum Zdrowia Dziacka.
Szkoła to placówka, w której realizuje się zadania dydaktyczno - wychowawcze i opiekuńcze oraz dba się o wszechstronny rozwój uczniów. Właśnie w tym celu organizowane są imprezy, w których nasi wychowankowie uczą się być ze sobą, pomagać sobie wzajemnie, uczyc i bawić się razem. Do takich należy zaliczyć zabawę choinkową. W tym , jak i w poprzednich latach wychowawcy zadbali o to, aby młodzież bawiła się doskonale. Była muzyka, tańce, konkursy, wszystko to, co służy dobrej zabawie i obowiązkowy taniec ze Świętym Mikołajem. W marcu, kol. Z. Petz i kol. G. Frączek zorganizowały wyjazd uczniom kl. ,,O'', I, II, III dom Centrum Rozrywki ,,Kolorado '' w Warszawie. Celem wycieczki była nie tylko rozrywka, ale również zwiedzanie miasta i wystawy rybek akwariowych i małych zwierząt widnych zorganizowanej w Pałacu Kultury i Nauki. Ogromnym przeżyciem był wyjazd na wieżę widokową. Niektórzy po raz pierwszy oglądali panoramę stolicy z tej wysokości. Kontynuacją poznawania Warszawy był wyjazd uczniów tych samych klas pod opieką swoich wychowawczyń zorganizowany z okazji dnia dziecka. Tym razem uczestnicy wycieczki zafundowali sobie spacer statkiem po Wiśle , przy okazji przeżyli mini - sztorm z burzą i piorunami. Myślę, że było to ,, rozkalkulowane'' w programie wycieczki, by spotęgować wrażenia. Ponieważ nie może zabraknąć słońca dla dzieci w dniu Ich święta zaplanowany spacer po ZOO odbył się przy pięknej pogodzie. Przed powrotem do domu - obowiązkowe pyszne lody. Poznawanie stolicy było udziałem nie tylko klas młodszych, ale również klas IV - VIII. Ci jednak zwiedzali ją tym razem ,, z prędkością odrzutową'', ponieważ wytyczyli sobie dłuższą trasę krajoznawczą, t.j. do Torunia, Ciechocinka, Włocławka oczywiście pod opieką naszych nauczycieli.
Praca dydaktyczno - wychowawcza wymagała ciągłego doskonalenia, w związku z tym wszyscy nauczyciele naszej szkoły uczestniczą w doskonaleniu prowadzonym przez W. O. M. w Ostrołęce. Kontynuuje studia wyższe , trzy kol. - Z. Petz, G. Frączek, E. Baranowska, ukończyły Wyższą Szkołę Pedagogiczną na kierunku pedagogiki wczesnoszkolnej.
Jednym słowem pełna gotowość do prowadzenia w życie ogłoszonej 28 stycznia 1998 r. kompleksowej reformy systemu edukacji. Co przyniesie ta zmiana. Zobaczymy. Tym czasem codzienność , choć trudna, daje dużo radości. Dwie uczennice, podopieczne kol. Barbary Łowickiej otrzymały cenne nagrody w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Ośrodek Kultury w Radzyminie. Podopieczni kol. Jacka Rosłona zdobyli II miejsce w Turnieju Tenisa Stołowego o Puchar Wójta Gminy Dąbrówka.
Organizowane były konkursy recytatorskie przez kol. K. Pachulską, wyjazdy do teatru, gościmy też w naszej szkole artystów scen warszawskich. ,, Zarażeni '' literaturą piękną uczniowie kl. III pod opieką kol. Z. Petz podjęli się niezwykle trudnego zadania, tj. mini - twórczości literackiej. Powstają książeczki napisane i zilustrowane przez nich własnoręcznie. Są to krótkie opowiadania w wydaniu książkowym, dostępne dla czytelników w bibliotece szkolnej. Skoro jesteśmy przy kl. III to cieszy fakt, że uczniowie ci kontynuują podjętą wcześniej akcję ,, Co rok nowa roślina ''. Wyhodowane rośliny w szkole pielęgnować będą we własnych ogródkach.

Rok szkolny 1998/ 1999

Po uroczystym rozpoczęciu roku szkolnego w dniu 1 września 1998 r. pierwsze chwile w szkole to opowieści o niesamowitych przeżyciach wakacyjnych. Mimo minionych wakacji radość nie musi się kończyć Dobrze jest być znowu razem, wśród przyjaciół, dobrze jest z kimś pogadać, dobrze kogoś posłuchać, tym bardziej, że rzeczywistość to nie pasmo samych radości, ale również problemów, w których fachowa pomoc jest niezwykle ważna.
W związku z uchwałą Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej w sprawie zwalczania i przeciwdziałania zjawiskom patologicznym utworzono w naszej gminie program profilaktyki dla dzieci i rodziców. Twórcą Programu Siedmiu Kroków jest Komisja Oświaty, Zdrowia i Porządku Publicznego. Do tej realizacji przeszkolono 15 nauczycieli, w tym 3 z naszej szkoły, tj. dyrektor szkoły kol. Barbarę Nowak, kol. Zuzannę Petz, i kol Grażynę Frączek. Przeprowadziły One cykl zajęć z młodzieżą kl. V - VIII . Również z myślą o przyszłości naszych wychowanków planowane jest wprowadzenie nowego przedmiotu do programu wychowawczego szkoły pod nazwą ,,Wychowanie dożycia w rodzinie''. Do jego prowadzenia przygotowuje się kol. Zuzanna Petz.
Nowością tego roku szkolnego jest przygotowanie do oceny opisowej w zakresie osiągnięć edukacyjnych i zachowania uczniów kl. I - III na koniec roku szkolnego. Poza tym szkoła przygotowuje Siudo wdrożenia reformy programowej systemu oświaty przewidzianej dla 6-letniej szkoły podstawowej i 3-letniego gimnazjum. Nowości wynikające z reformy oświaty i poczucie odpowiedzialności zawodowej motywują naszych nauczycieli do podnoszenia swoich kwalifikacji. W tym roku szkolnym 4 osoby kontynuowały studia w WSH w Pułtusku, 2 ukończyły studia magisterskie - teologia i pedagogika , jedna studia podyplomowe - filologia polska. Gratulacje i życzenia szczęścia na nowej drodze życia składamy Eli Baranowskiej w związku z wyjściem za mąż. Przyjęła nazwisko męża - Paź. To tyle o nauczycielach, reformie i projektach. Początek tego roku szkolnego był jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu uczniów klasy pierwszej. Przystąpili oni bowiem do uroczystego Ślubowania. Wychowawczyni kol. Zuzanna Petz ,, puchła '' z dumy widząc, że Jej wychowankowie ,, stanęli na głowie'', by w krótkim czasie przygotować program artystyczny na tę uroczystość. Zaproszeni rodzice ze zdumieniem i wzruszeniem obserwowali popisy sceniczne swoich pociech, które do nie dawna nie potrafiły zawiązać sznurowadła. A tu - proszę - mali ale jakże poważni artyści i poważnie zapowiadający się uczniowie.
Czas na odrobinę rozrywki i galowy strój, albowiem uczniowie kl. ,,O'' do II zasiadają w Sali Kongresowej PKiN w Warszawie, by uczestniczyć w uroczystym koncercie choinkowym w dniu 8 stycznia 1999 r. Uczniowie tych samych klas ze swoimi wychowawcami wybrali się na spacer po Parku Łazienkowskim w Warszawie i na ,,szaleństwa'' w Centrum Rozrywki ,, Kolorado ''. ale ta impreza odbyła się z okazji Dnia Dziecka - 1 czerwca tegoż roku.
Starsi uczniowie dostarczyli wszystkim wielu wzruszeń organizując szkolną Wigilię.
Był opłatek, były życzenia, były Kolendy i pastorałki. Jaki będzie następny rok Na pewno inny niż mijający. Natomiast wszyscy - młodsi i starsi uczniowie ocierali pot z czoła , mniej przy pracy, więcej przy zabawie, ale to w końcu przywilej wieku - naturalna chęć do zabawy.

Rok szkolny 1999/2000

 
Budynek szkoły

 


Ten rok szkolny też nie poskąpił radości, szczególnie kol. Eli Paź w związku z narodzinami pierworodnego syna - Bartka. Dużo szczęścia dla nowej mamuśki i dziecka od koleżanek i kolegi z pracy. Wydarzenie to, choć radosne, dostarczyło nowych obowiązków przejętych z kl. I kol. Z. Petz, ale też podwójnej, bo z dwóch klas ( I i II ) płynącej satysfakcji zawodowej no i odcisków na palcach, albowiem od tego roku szkolnego obowiązuje w klasach I - III ocena opisowa z zajęć edukacyjnych i zachowania. W tym roku szkolnym naukę w naszej szkole kontynuuje 144 uczniów. Cała młodzież włączyła się do akcji ,,Sprzątanie Świata'', a na jej zakończenie posilała się pieczonymi nad ogniskiem kiełbaskami. Aktywnie też uczestniczyła w zasilaniu konta fundacji ,,Wszystko dla dzieci '', z którą współpraca trwa kilka lat.
Klasa I, II wróżyła z wosku w ,,Andrzejki '',wymieniała się upominkami w ,,Mikołajki ''. Uczniowie pracowali i bawili się na pełnych obrotach, na zaplanowanych zajęciach i imprezach. Klasa III z wychowawczynią kol. G. Frączek witając wiosnę głosiła konieczność ochrony przyrody paradując przebrana za kwiatki i motylki. Ważnym wydarzeniem dla kl. I, III był wy6jazd do Warszawy , zwiedzanie Starego Miasta i innych zabytków oraz uczestniczenie w przedstawieniu wystawionym w teatrze Baj. Przedniej uciechy dostarczyły dzieciom i opiekującym się nimi wychowawcom i rodzicom harce w Centrum Sportu i Zabawy ,,Orlando ''. Szczęśliwi i wcale nie zmęczeni maki turyści ze śpiewem na ustach wracali do domu. Niezwykłych przeżyć uczniom tych samych klas dostarczyła wycieczka do Torunia. Kto by pomyślał, że krzywą wieżę można znaleźć nie tylko na Pizie , ale też w Toruniu. Ciekawi próbowali się przekonać, czy można stanąć przy niej prosto, a może uda się też na jednej nodze ?. No cóż, ciekawość to pierwszy krok do wiedzy. Tej o polskim astronomie dostarczyło uczestnikom wycieczki Muzeum M. Kopernika.
Ogromne zainteresowanie wzbudziła przepiękna dzielnica Torunia - Stare Miasto . Jeszcze większa wieża, na którą łatwiej było się wspiąć, trudniej zejść. Z chętnymi do wspinaczki dzielnie wdrapała się kol. Z. Petz. Być w Toruniu, a nie wstąpić do Planetarium - niemożliwe. Początek seansu astronomicznego - otwarte usta z podziwu i zdumienia.
W miarę trwania seansu i upływu czasu atmosfera rozgwieżdżonego nieba padła co niektórym na jedno oko niechcący w krótkiej drzemce, na małą chwilę, bo wizja katastrofy kończąca seans poderwała wszystkich na równe nogi. Jeszcze tylko lody, obiadokolacja, znów lody toruńskie pierniki dla najbliższych i do domu. Uczniowie klas starszych natomiast wzięli udział w bardzo ciekawej i pożytecznej 6-dniowej wycieczce krajoznawczej do Trójmiasta. Niezapomnianych przeżyć dostarczyli uczestnikom organizator i opiekun kol. Jacek Rosłon wioząc uczniów do Gdańska, Sopotu i Gdyni. Przyzwyczajeni do domowych pieluszy uczniowie ,,posmakowali '' hotelowego życia, nauczyli się radzić sobie i pomagać innym w trudnych momentach.

Rok szkolny 2000/2001

Skład kadry pedagogicznej przedstawia się następująco : Barbara Nowak - dyrektor, Zuzanna Petz, Grażyna Frączek, Elżbieta Baranowska - Paź, Krystyna Pachulska, Alicja Piórkowska, Jacek Rosłon, Maria Wilkowska, Barbara Łowicka, Alicja Kado. Dyrektor szkoły Barbara Nowak przekazała informację z narady dyrektorów szkół . Przedstawiła podsumowanie nadzoru sprawowanego przez wizytator Halinę Bonecką. Jakość współpracy z dyrektorami szkół w ramach nadzoru pedagogicznego pani wizytator oceniła bardzo wysoko. Aktem prawnym do awansu zawodowego nauczycieli jest Karta Nauczyciela. Ustalone zostały następujące stopnie awansu zawodowego nauczycieli : nauczyciel stażysta, nauczyciel kontraktowy, nauczyciel mianowany, nauczyciel dyplomowany. W naszej szkole staż pracy na nauczyciela kontraktowego rozpoczęła kol. Barbara Łowicka.
W związku z wprowadzeniem do użytku nowych dzienników lekcyjnych w kl. I - III informacje zawarte w arkuszach obserwacji uczniów zamieszczone są w dziennikach lekcyjnych. W ramach bezpieczeństwa i higieny pracy w naszej szkole przeprowadzono następujące działania :
- dostosowano meble szkolne do potrzeb uczniów
- w ramach profilaktycznego programu zapobiegania próchnicy przebadano uczniów w Poradni Stomatologicznej w Dąbrówce
- odbyło się spotkanie z komendantem OSP w Chajętach p. Beredą ( w spotkaniu uczestniczyli wszyscy uczniowie i nauczyciele)
- przeprowadzono wewnętrzne szkolenie przeciwpożarowe nauczycieli

Wszyscy uczniowie naszej szkoły otrzymali promocje do klas programowo wyższych.
Ważną rolę w poznawaniu różnych środowisk w naszym kraju, odrębności świata roślin i zwierząt odegrały wycieczki :
- pięciodniowa do Zakopanego i okolic
- jednodniowa do Lichenia 9Sanktuarium Maryjne)
- jednodniowa (Błonie k/Warszawy) - zwiedzanie hodowli strusi, kóz….
- Zwiedzanie Oczyszczalni Ścieków w Radzyminie
Uczniowie naszej szkoły przygotowali wieli imprez i uroczystości szkolnych. Na uwagę zasługują takie imprezy jak : ,, andrzejki '', ,, Dla naszej Pani i Pana '', ,, Dzień Babci i Dziadka '', ,,Witamy Wiosnę'', ,,Spotkanie Wielkanocne'', ,,jasełka'', Po zegnanie ze szkołą''.

Rok szkolny 2001/2002 Rok szkolny 2001/2002 zaczyna się 3 września 2001 r. i trwa do 21 czerwca 2002 r. Ferie zimowe dla woj. Mazowieckiego trwają od 21 stycznia do 3 lutego. Wiosenna przerwa świąteczna trwa od 28 marca do 2 kwietnia. Próbny sprawdzian dla uczniów kl. VI został przeprowadzony 2 października 2001 r. W dniu 10 kwietnia 2002 r. 26 uczniów pisało sprawdzian właściwy pt. ,,Pory roku ''.Wszyscy uczniowie wypełniali arkusze standardowe. Wyniki sprawdzianu w naszej szkole wypadły korzystnie w odniesieniu do wyników gminy, powiatu, województwa i kraju. Zgodnie z ustawą o kulturze fizycznej od 1 września 2001 r. do systemu oświaty wprowadzona została czwarta, obowiązkowa godzina zajęć wychowania fizycznego w tygodniu.
Wnioski o rozpoczęcie stażu na kolejny stopień awansu złożyli następujący nauczyciele : Barbara Łowicka, Jacek Rosłon, Zuzanna Petz, Maria Wilkowska. Przez starostwo Powiatu Wołomińskiego organizowane były dwa konkursy ekologiczne, w których nasza młodzież uczestniczyła i za udział otrzymała dyplomy, a szkoła nagrody rzeczowe (encyklopedia przyrodnicza, sprzęt do zabawy i rozgrywek sportowych ). Uczniowie kl. I, VI brali udział w wojewódzkim konkursie na ,, Tomik Literacki Młodych Autorów '' o tematyce przyrodniczej. Spośród wielu prac wyróżnienie otrzymał wiersz Weroniki Gawryś z kl. I . W styczniu uczniowie naszej szkoły wzięli również udział w ,, Przeglądzie Świątecznych Jasełek'' organizowane przez Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce. Dla wszystkich chętnych uczniów zorganizowano zajęcia w szkole podczas ferii zimowych ( gry, zabawy, rozgrywki sportowe ). W czerwcu wesoło i pożytecznie spędziliśmy czas na 3-dniowej wycieczce w Gór Świętokrzyskie.

Rok szkolny 2002/2003

Od początku roku szkolnego zwracano szczególną uwagę na zachowanie bezpieczeństwa podczas zajęć i zabaw. Wdrażano dzieciom nawyki kulturalnego i właściwego zachowania się w różnych miejscach pobytu. W związku z tematem ,, Dziecko bezpieczne na drodze '' zapoznano dzieci z podstawowymi zasadami ruchu drogowego, poznały również ważniejsze znaki drogowe i ich oznaczenia. Imprezy i uroczystości szkolne przebiegały zgodnie z kalendarzem. Na szczególną uwagę zasługują takie uroczystości jak : ,, Pożegnanie jesieni '' , ,, Odzyskanie niepodległości '', ,,Wieczór wigilijny z wystawieniem jasełek ''.
W pierwszych dniach grudnia zorganizowano dla uczniów klas 0 - IV wycieczkę do Wołomina, gdzie między innymi uczniowie uczestniczyli w przedstawieniu pt. ,,Co się stało z Mikołajem ?''.Oprócz tego odbywały się wycieczki po najbliższych okolicach wynikające z planów nauczania różnych przedmiotów w poszczególnych klasach. Była to wycieczka do Kalwarii Zebrzydowskiej, Wadowic, Łagiewnik jak również ( głównie dzieci I - komunijne) do Lichenia.
W konkursie plastycznym organizowanym przez Gminne Centrum Kultury w Dąbrówce nasi uczniowie : Katarzyna Wysocka, Karol Ducki zajęli pierwsze miejsca.
Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrówce zakupił wyprawki dla 7 uczniów z kl I z najuboższych rodzin, sfinansował również dożywianie 38 uczniów z rodzin o niskich dochodach oraz dofinansował wyjazd na wycieczkę dla 8 uczniów z rodzin patologicznych.

Rok szkolny 2004/2005

W tym roku szkolnym grono pedagogiczne powiększyło się o jedna osobę - dołączyła do nas pani Agnieszka Gawryś. Prowadzi nauczanie indywidualne.
Jak zwykle po wakacjach w okolicznych lasach znów przybywa śmieci. Jak każdego roku uczniowie starszych klas aktywnie włączali się do akcji ,, Sprzątanie Świata '', w wyniku której uporządkowano dużą powierzchnię pobliskiego lasu oraz pobocze szosy. Wznowiono również współpracę z Kołem Łowieckim ,, Dinozaurus ''. Młodzież aktywnie włączyła się w akcję dokarmiania zwierzyny leśnej. Najaktywniejsi uczniowie otrzymali dyplomy i drobne upominki. W październiku uczniowie naszej szkoły uczestniczyli w wycieczce do Oczyszczalni Ścieków w Radzyminie. W listopadzie uczniowie i nauczyciele naszej szkoły uczestniczyli w zlocie ,, Partyzancka Jesień '' zorganizowanym przez Towarzystwo Przyjaciół Radzymina. Przy szosie w Kołakowie został wmurowany kamień upamiętniający wydarzenia z okresu II wojny światowej. W tych okolicach były dokonywane zarzuty spadochronowe dla partyzantów. Zlot ten był żywą lekcją historii dla wszystkich. W tym roku szkolnym uczniowie starszych klas brali udział w powiatowym konkursie ,, Liryki o Niepodległej '', w którym nasza uczennica Karolina Morawska z kl. VI zajęła drugie miejsce. Młodsze klasy uczestniczyły natomiast w konkursie poetyckim na Tomik Literacki Młodych Poetów o tematyce przyrodniczej , organizowanym przez Bibliotekę w Izabelinie. Kilkoro uczniów otrzymało wyróżnienia a wiersz uczennicy klasy II Karoliny Wiśniewskiej został wydrukowany w wydanym tomiku poezji.
W okresie Świąt Bożego Narodzenia uczniowie włączyli się do akcji ,, I ty możesz zostać Świętym Mikołajem''. Zebrano upominki dla dzieci z Domu Dziecka w Dębinkach.
W maju jednym z milszych wydarzeń była tygodniowa wycieczka do Zakopanego. W czerwcu naszą szkołę odwiedziła Agnieszka Szymańska - tancerka Miami City Balet. Agnieszka urodziła się w Dąbrówce. Opowiedziała nam o swojej drodze do światowej kariery zaprezentowała też swoje umiejętności . Spotkanie dostarczyło uczniom ( szczególnie dziewczętom ) Wielu wrażeń, a przede wszystkim uświadomiło nam , że nie powinno się rezygnować z marzeń nawet wtedy, gdy mieszka się w małej wsi. W tym roku szkolnym po 25 latach pracy na stanowisku Dyrektora Szkoły Podstawowej w Guzowatce, na emeryturę odeszła Pani Barbara Nowak. Z końcem roku szkolnego na emeryturę odeszła również Pani Krystyna Pachulska.