Informacje na temat funkcjonowania szkoły od dnia 27 maja w zakładce Dla rodziców-wracamy do szkoły

(Zam: 28.05.2020 r., godz. 09.37)
Od dnia 27 maja 2020 r. rozpoczynają się:
1. konsultacje dla uczniów klasy ósmej,
2. zajęcia rewalidacji indywidualnej,
3. zajęcia opiekuńczo – wychowawcze z elementami zajęć dydaktycznych.


Rodzice, którzy są zainteresowani uczęszczaniem dziecka/młodzieży na w/w zajęcia proszeni są o zapoznanie się z PROCEDURĄ ZAPEWNIENIA BEZPIECZEŃSTWA NA TERENIE PUBLICZNEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ IM JANA PAWŁA II W GUZOWATCE W ZWIĄZKU ZAPOBIEGANIEM, PRZECIWDZIAŁANIEM I ZWALCZANIEM
COVID 19 (szkoła) potwierdzenie zapoznania się z procedurą należy przesłać do dyrektora szkoły lub wychowawcy klasy następnie wydrukowane, uzupełnione odpowiednie załączniki(koniecznie podpisane przez obydwoje rodziców)należy złożyć w sekretariacie szkoły lub zeskanowane przesłać na adres szkola.guzowatka@poczta.onet.pl
Wszystkie dokumenty należy złożyć do godz. 10.00 w dniu poprzedzającym pierwsze zajęcia. Na konsultacje nauczyciel umawia się indywidualnie z uczniem lub grupą uczniów.
Procedura wraz z załącznikami dostępna jest na stronie internetowej w szkoły w zakładce
Dla rodziców -> Wracamy do szkoły.

Statystyka strony

Strona oglądana: 52 razy.

Copyright

© 2011 - 2012 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Guzowatce
Zawartość merytoryczna: Jacek Rosłon, e-mail: spgozowatka@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 lutego 2011 r.