Zasady organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej, promocji zdrowia oraz opieki stomatologicznej

(Zam: 19.09.2019 r., godz. 17.15)
Uprzejmie informuję, że z dniem 12 września 2019 r., wchodzi w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r., o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078). Ustawa ta reguluje zasady organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej, promocji zdrowia oraz opieki stomatologicznej.
Szanowni Rodzice i Uczniowie
Uprzejmie informuję, że z dniem 12 września 2019 r., wchodzi w życie ustawa z dnia 12 kwietnia 2019 r., o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1078). Ustawa ta reguluje zasady organizacji profilaktycznej opieki zdrowotnej, promocji zdrowia oraz opieki stomatologicznej.
Opieka zdrowotna nad uczniami, w tym stomatologiczna, jest finansowana ze środków Narodowego Funduszu Zdrowia. Szkoła nie będzie ponosiła dodatkowych wydatków z tego tytułu.
Zgodnie z art. 6 ust. 2 ustawy, lekarz dentysta sprawuje opiekę stomatologiczną nad uczniami w miejscu określonym w umowie o udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej (zawartej z NFZ). Miejscem tym może być gabinet dentystyczny zlokalizowany w szkole, poza szkołą albo dentobus. W szkołach na terenie gminy Dąbrówka nie ma gabinetów dentystycznych, a w konsekwencji zakłada się, że usługi na rzecz uczniów będą świadczone głównie w gabinetach poza szkoła, prowadzonych przez podmioty wykonujące odpowiednią działalność leczniczą, z którymi zawarte zostaną przez Urząd Gminy Dąbrówka porozumienia (w trybie art. 12 ust. 3 ustawy)
Rodzice oraz pełnoletni uczniowie mają prawo wyboru innego lekarza dentysty niż wskazany przez szkołę (art. 6 ust. 3). Opieka stomatologiczna jest sprawowana tylko w przypadku braku sprzeciwu rodziców albo pełnoletnich uczniów, a o prawie wyrażenia takiego sprzeciwu powinni zostać poinformowani (art. 7 ust. 2 i 3).
W związku z powyższym rodzice uczniów niepełnoletnich proszeni są o wydrukowanie oraz wypełnienie deklaracji dotyczącej opieki stomatologicznej w zakresie profilaktyki. Wzór deklaracji w załączeniu. Uczniowie mogą również otrzymać druk deklaracji w szkole od wychowawcy klasy.
Podpisany przez rodziców/opiekunów prawnych druk deklaracji należy zwrócić do wychowawcy klasy.
Dyrekcja szkoły

Statystyka strony

Strona oglądana: 144 razy.

Rejestr zmian

Wytworzył:Barbara Łowicka, data: brak danych r., godz. brak danych
Wprowadził:Jacek Rosłon, data: 19.09.2019 r., godz. 17.15
Ostatnia aktualizacja:Jacek Rosłon, data: 19.09.2019 r., godz. 17.15
Rejestr zmian:
CzasAdministratorOpis zmiany
19.09.2019 r., godz. 17.15Jacek RosłonDodanie strony

Copyright

© 2011 - 2012 Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Guzowatce
Zawartość merytoryczna: Jacek Rosłon, e-mail: spgozowatka@dabrowka.net.pl
Projekt: INFOSTRONY - ADAM PODEMSKI, e-mail: adam.podemski@infostrony.pl
Serwis uruchomiono 1 lutego 2011 r.